Tunne aivosi – ja aivoissa asustavat aivoeläimet

Aivoissa tunteista vastaa pitkälti limbinen järjestelmä, jota kutsutaan toisinaan myös tunneaivoiksi. Sen rakenteet ohjaavat merkittävästi mielialan ja tunteiden säätelyä, ja tunteet taas vaikuttavat merkittävästi aivojen toiminnalliseen järjestymiseen ja kehittymiseen.

Resilienssi toimintaterapiassa

Resilienssi on voima, joka auttaa selviämään elämään kuuluvista pienistä ja suurista haasteista, sekä löytämään toivon synkkyydenkin hetkellä. Se ei kuitenkaan ole niinkään ominaisuus yksilössä, vaan se elää jatkuvasti tapahtuvassa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa, jossa on mukana yksilö, ryhmä ja ympäristö.