Verkkokurssit

Haluatko kehittää omaa osaamistasi helposti, omaan tahtiin – ajasta ja paikasta riippumatta? Alta löydät Toiminta Akatemian laadukkaan ja käytännönläheisen koulutustarjonnan nyt myös verkkokursseina!

Katso toimitusehdot.

Terapeuteille | Päiväkodeille ja kouluille | Perheille

69,90€

Päivitä Zones (Tallenne)

Oletko käynyt Zones of regulation –koulutuksessamme ennen vuotta 2023?

Tässä täydennyskoulutuksessa kerrataan vähän väriohjelmaa sekä haetaan vastauksia haastaviin kohtiin väriohjelman toteutuksessa. Lisäksi tietenkin saat käyttöösi myös uusia ideoita menetelmän toteutukseen, sekä uusia materiaaleja.

124,00€

Toimintaterapeuttista tunnetyöskentelyä arjen keskellä

Tältä kurssilta saat apua ja askelmerkkejä haastaviin tilanteisiin, sekä syvempää ymmärrystä tunnetaidoista ja niiden kehittymisestä. Kurssin käytyäsi sinulla on vankat perusteet ja konkreettinen toimintasuunnitelma tilanteisiin, joissa lapsen vahvat tunteet nousevat pintaan haasteellisena käytöksenä.

49,90€

Joustavaa arkea – Zones of Regulation ® – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

Löydä punainen lanka itsesäätelytaitojen opetteluun!

Joustavaa arkea – Zones of regulation -verkkokurssilla esittelemme systemaattisen, askeleittain etenevän ohjelman itsesäätelytaitojen tukemiseksi. Tavoitteena on oppia liikkumaan kohti joustavaa, tilannekohtaista itsesäätelyä ja rakentaa yhdessä lapsen kanssa omaa työkalupakkia arjessa käytettäväksi.

124,00€

Kynätaidot haltuun

Tältä kurssilta varmuutta ja selkeitä askelmerkkejä kynätaitojen tukemiseen terapiassa! Saat syvällistä ymmärrystä siitä, mitä ovat kynätyöskentelyn taustalla vaikuttavat valmiudet ja miten arvioida niitä terapiassa.

Lisäksi saat kattavat työkalut kynätyöskentelytaitojen harjoittamiseen toimintaterapiassa. Koulutus sisältää myös runsaan materiaalipaketin GAS-tavoite-esimerkkeineen ja terapiamenetelmä ideapankkeineen.

58,90€

Kynäote haltuun

Lapset, joilla on haasteita tarkassa käsien käytössä kuormittuvat kynähommista – kaikki energia kun kohdistuu kynän käyttöön. Tämä saattaa osaltaan estää oppimista ja vaikuttaa negatiivisesti koulumenestykseen.⁠ Mikä avuksi?

Kynäote haltuun –verkkokurssilla edetään kohti toimivampaa kynäotetta vaihe vaiheelta, niin teorian kuin käytännönkin voimalla.

49,90€

Nopea piirtäminen haastavien tilanteiden tukena

Kaipaatko tukea haastavien tilanteiden selvittämiseen lapsen kanssa? Miten päästä eteenpäin, kun lapsi ei suostu mihinkään?

Nopea piirtäminen oikeasti auttaa! Se on toimiva, helposti käyttöön otettava keino, jonka avulla päästään ristiriitatilanteissa eteenpäin ja kohti ratkaisua!

Tulossa pian!

Unten maille

Kaipaatko tietoa lapsen unesta? Tai vinkkejä lapsen unen tukemiseen ja siihen vaikuttamiseen? Tiesitkö, että unihäiriöisillä lapsilla on keskimääräistä enemmän yliaktiivisuutta ja tarkkaavuuspulmia?
Nopea piirtäminen oikeasti auttaa! Se on toimiva, helposti käyttöön otettava keino, jonka avulla päästään ristiriitatilanteissa eteenpäin ja kohti ratkaisua!

69,90€

Päivitä Zones (Tallenne)

Oletko käynyt Zones of regulation –koulutuksessamme ennen vuotta 2023?

Tässä täydennyskoulutuksessa kerrataan vähän väriohjelmaa sekä haetaan vastauksia haastaviin kohtiin väriohjelman toteutuksessa. Lisäksi tietenkin saat käyttöösi myös uusia ideoita menetelmän toteutukseen, sekä uusia materiaaleja.

78,90€

Tunteita ja tarpeita – Tukea tunnetyöskentelyyn päivähoidon ja alkuopetuksen arjessa

Tunteita ja tarpeita – Tukea tunnetyöskentelyyn päivähoidon ja alkuopetuksen arjessa -verkkokurssilla paneudutaan lapsen tunnetyöskentelyn tukemiseen päivähoidon ja alkuopetuksen arjessa.

Kurssi koostuu viidestä eri oppitunnista. Kurssiin sisältyy lisämateriaalia, jota voit suoraan hyödyntää omassa työssäsi.

49,90€

Joustavaa arkea – Zones of Regulation ® – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

Löydä punainen lanka itsesäätelytaitojen opetteluun!

Joustavaa arkea – Zones of regulation -verkkokurssilla esittelemme systemaattisen, askeleittain etenevän ohjelman itsesäätelytaitojen tukemiseksi. Tavoitteena on oppia liikkumaan kohti joustavaa, tilannekohtaista itsesäätelyä ja rakentaa yhdessä lapsen kanssa omaa työkalupakkia arjessa käytettäväksi.

89,90€

Kynätaidot haltuun – Varhaiskasvatus

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen työntekijöille sekä alan opiskelijoille, jotka kaipaavat perustietoa kynätyöskentelytaitojen ja kirjoittamisen taustalla olevista sensomotorisista valmiuksista ja niiden vahvistamisesta.

Kurssi koostuu neljästätoista eri oppitunnista ja kurssin suorittamiseen menee aikaa noin 4 tuntia.

49,90€

Nopea piirtäminen haastavien tilanteiden tukena

Kaipaatko tukea haastavien tilanteiden selvittämiseen lapsen kanssa? Miten päästä eteenpäin, kun lapsi ei suostu mihinkään?

Nopea piirtäminen oikeasti auttaa! Se on toimiva, helposti käyttöön otettava keino, jonka avulla päästään ristiriitatilanteissa eteenpäin ja kohti ratkaisua!

68,90€

Tutkimusmatkalla tunteisiin – Kuinka tuen vanhempana lapsen tunnesäätelyä?

Tältä käytännönläheiseltä kurssilta saat tietoa tunne-elämän kehittymisestä, tunnetaidoista ja siitä, miten omalla toiminnalla voit tukea lapsen tunnesäätelyä. Lisäksi saat kurssila konkreettisia vinkkejä arjen tunnesäätelyyn. Kurssiin sisältyy lisämateriaalia, jota voit suoraan hyödyntää arjessa lapsesi kanssa.

Kurssi koostuu viidestä eri oppitunneista ja sen suoritusaika on neljä kuukautta sen ostopäivästä.

58,90€

Kynätaidot haltuun kotona

Kurssi on suunnattu lasten vanhemmille ja lähihenkilöille, jotka haluavat saada perustietoa kynätyöskentelytaidoista ja niiden vahvistamisesta kotona. Kurssilla opit, mitä tehdä kun lapsi ei ole kiinnostunut kynätehtävistä, kun lapsen kätisyys ei ole vielä vakiintunut ja/tai kun kynänkäyttö on lapselle vielä haastavaa. Kurssi koostuu seitsemästä eri oppitunnista ja kurssin suorittamiseen menee aikaa noin 2-3 tuntia.