Joustavampaa koulutustarjontaa

Haluatko kehittää omaa osaamistasi helposti, omaan tahtiin – ajasta ja paikasta riippumatta? Toiminta Akatemian laadukas ja käytännönläheinen koulutustarjonta nyt myös verkkokursseina! 

Toiminta Akatemian verkkokursseilta saat aina käyttöösi käytännön työssä hyödynnettäviä ideoita ja materiaaleja. Kursseilta saatava tieto ei jää pelkästään teorian tasolle! Verkkokurssimme toteutetaan helppokäyttöisillä työkaluilla ja olemme aina apunasi, mikäli teknisiä ongelmia ilmenee. 

Katso toimitusehdot.

Terapeuteille | Päiväkodeille ja kouluille | Perheille

124,00€

Toimintaterapeuttista tunnetyöskentelyä arjen keskellä

Miten kohdata lapsen vahvat tunteet? Tältä kurssilta saat apua ja askelmerkkejä haastaviin tilanteisiin, sekä syvempää ymmärrystä tunnetaidoista ja niiden kehittymisestä. Kurssin käytyäsi sinulla on vankat perusteet ja konkreettinen toimintasuunnitelma tilanteisiin, joissa lapsen vahvat tunteet nousevat pintaan haasteellisena käytöksenä.

Jokaisen oppitunnin lopussa pääset seuraamaan toimintaterapeuttien keskustelua oppituntien aiheista. Kurssi sisältää myös materiaalipaketin, jonka sisältöä voit suoraan hyödyntää omassa työssäsi.

124,00€

Kynätaidot haltuun

Tältä kurssilta varmuutta ja selkeitä askelmerkkejä kynätaitojen tukemiseen terapiassa! Saat syvällistä ymmärrystä siitä, mitä ovat kynätyöskentelyn taustalla vaikuttavat valmiudet ja miten arvioida niitä terapiassa.

Lisäksi saat kattavat työkalut kynätyöskentelytaitojen harjoittamiseen toimintaterapiassa. Koulutus sisältää myös runsaan materiaalipaketin GAS-tavoite-esimerkkeineen ja terapiamenetelmä ideapankkeineen.

58,90€

Kynäote haltuun

Lapset, joilla on haasteita tarkassa käsien käytössä kuormittuvat kynähommista – kaikki energia kun kohdistuu kynän käyttöön. Tämä saattaa osaltaan estää oppimista ja vaikuttaa negatiivisesti koulumenestykseen.⁠ Mikä avuksi? Kynäote haltuun –verkkokurssilla edetään kohti toimivampaa kynäotetta vaihe vaiheelta, niin teorian kuin käytännönkin voimalla.

Kurssilta saat myös käytännön arkea helpottavan materiaalipaketin, joka sisältää esittelyn kynätyöskentelyyn liittyvistä apuvälineistä, sekä esimerkkivideon erilaisista keinoista toimivan kynäotteen tukemiseksi.

49,90€

Joustavaa arkea – Zones of Regulation ® – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

Löydä punainen lanka itsesäätelytaitojen opetteluun!

Joustavaa arkea – Zones of regulation -verkkokurssilla esittelemme systemaattisen, askeleittain etenevän ohjelman itsesäätelytaitojen tukemiseksi. Tavoitteena on oppia liikkumaan kohti joustavaa, tilannekohtaista itsesäätelyä ja rakentaa yhdessä lapsen kanssa omaa työkalupakkia arjessa käytettäväksi.

139,90€

Tammiston etäterapiapakki

Kasvokkain toteutuvan kuntoutuksen rinnalla etätoimintaterapia mahdollistaa entistä monipuolisempia tapoja toteuttaa terapiaa. Tammiston etäterapiapakin yleisistä osiosta saat perustietoa liittyen etäterapian toteutukseen ja vanhempien ohjaukseen. Asiakasryhmäkohtaisista syventävissä osioissa pureudutaan etätoimintaterapian toteuttamiseen erilaisissa asiakastilanteissa ja kurssilta saatavan materiaalipaketin sisältö toimii loistavasti osana arjen työtä niin etä- kuin läsnäterapiassakin.

Käytännönläheisesti, terapeutilta terapeutille!

78,90€

Tunteita ja tarpeita – Tukea tunnetyöskentelyyn päivähoidon ja alkuopetuksen arjessa

Tunteita ja tarpeita – Tukea tunnetyöskentelyyn päivähoidon ja alkuopetuksen arjessa -verkkokurssilla paneudutaan lapsen tunnetyöskentelyn tukemiseen päivähoidon ja alkuopetuksen arjessa.

Kurssi koostuu viidestä eri oppitunnista. Kurssiin sisältyy lisämateriaalia, jota voit suoraan hyödyntää omassa työssäsi.

89,90€

Kynätaidot haltuun – Varhaiskasvatus

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen työntekijöille sekä alan opiskelijoille, jotka kaipaavat perustietoa kynätyöskentelytaitojen ja kirjoittamisen taustalla olevista sensomotorisista valmiuksista ja niiden vahvistamisesta.

Kurssi koostuu neljästätoista eri oppitunnista ja kurssin suorittamiseen menee aikaa noin 4 tuntia.

49,90€

Joustavaa arkea – Zones of Regulation ® – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

Löydä punainen lanka itsesäätelytaitojen opetteluun!

Joustavaa arkea – Zones of regulation -verkkokurssilla esittelemme systemaattisen, askeleittain etenevän ohjelman itsesäätelytaitojen tukemiseksi. Tavoitteena on oppia liikkumaan kohti joustavaa, tilannekohtaista itsesäätelyä ja rakentaa yhdessä lapsen kanssa omaa työkalupakkia arjessa käytettäväksi.

68,90€

Tutkimusmatkalla tunteisiin – Kuinka tuen vanhempana lapsen tunnesäätelyä?

Tältä käytännönläheiseltä kurssilta saat tietoa tunne-elämän kehittymisestä, tunnetaidoista ja siitä, miten omalla toiminnalla voit tukea lapsen tunnesäätelyä. Lisäksi saat kurssila konkreettisia vinkkejä arjen tunnesäätelyyn. Kurssiin sisältyy lisämateriaalia, jota voit suoraan hyödyntää arjessa lapsesi kanssa.

Kurssi koostuu viidestä eri oppitunneista ja sen suoritusaika on neljä kuukautta sen ostopäivästä.

58,90€

Kynätaidot haltuun kotona

Kurssi on suunnattu lasten vanhemmille ja lähihenkilöille, jotka haluavat saada perustietoa kynätyöskentelytaidoista ja niiden vahvistamisesta kotona. Kurssilla opit, mitä tehdä kun lapsi ei ole kiinnostunut kynätehtävistä, kun lapsen kätisyys ei ole vielä vakiintunut ja/tai kun kynänkäyttö on lapselle vielä haastavaa. Kurssi koostuu seitsemästä eri oppitunnista ja kurssin suorittamiseen menee aikaa noin 2-3 tuntia.