Joustavampaa koulutustarjontaa

Haluatko kehittää omaa osaamistasi helposti, omaan tahtiin – ajasta ja paikasta riippumatta? Toiminta Akatemian laadukas ja käytännönläheinen koulutustarjonta nyt myös verkkokursseina! 

  • Aloita opiskelu heti, sinulle sopivana ajankohtana 
  • Opiskele koska tahansa ja missä tahansa 
  • Kertaa oppimasi asiat helposti 
  • Rytmitä opiskelu joustavasti omiin aikatauluihisi sopivaksi 
  • Saat todistuksen koulutuksesta heti koulutuksen käytyäsi 

Toiminta Akatemian verkkokursseilta saat aina käyttöösi käytännön työssä hyödynnettäviä ideoita ja materiaaleja. Kursseilta saatava tieto ei jää pelkästään teorian tasolle! Verkkokurssimme toteutetaan helppokäyttöisillä työkaluilla ja olemme aina apunasi, mikäli teknisiä ongelmia ilmenee. 

Katso toimitusehdot.

Terapeuteille | Päiväkodeille ja kouluille | Perheille

124,00€

Toimintaterapeuttista tunnetyöskentelyä arjen keskellä

Tunnetaidot auttavat selviämään arjen tilanteista, opettavat vuorovaikutustaitoja ja lisäävät mahdollisuuksia toimia sekä saada onnistumisen kokemuksia. Verkkokurssilta saat selkeät askelmerkit toimintaterapeutin työhön lapsen tunnetyöskentelyn tukemisessa.

Kurssi koostuu viidestä eri oppitunnista, joista jokaisen lopussa pääset seuraamaan toimintaterapeuttien keskustelua oppituntien aiheista. Kurssi sisältää materiaalipaketin, jonka sisältöä voit suoraan hyödyntää omassa työssäsi.

124,00€

Kynätaidot haltuun

Kurssi on suunnattu toimintaterapeuteille, joiden asiakkailla on lieviä sensomotorisen kehityksen haasteita, kuten kehityksellinen koordinaatiohäiriö tai dysgrafia. Kurssi sopii myös toimintaterapeuteille tai toimintaterapiaopiskelijoille, jotka kaipaavat perustietoa kynätyöskentelytaitojen ja kirjoittamisen taustalla olevista sensomotorisista valmiuksista ja niiden kuntouttamisesta.

Kurssi koostuu kolmestatoista eri oppitunnista ja saat käyttöösi myös kurssin diat ja kurssin yhteyteen kootun materiaalipaketin, jota voit hyödyntää suoraan omassa työssäsi.

58,90€

Kynäote haltuun

Lapset, joilla on haasteita tarkassa käsien käytössä kuormittuvat kynähommista – kaikki energia kun kohdistuu kynän käyttöön. Tämä saattaa osaltaan estää oppimista ja vaikuttaa negatiivisesti koulumenestykseen.⁠ Mikä avuksi? Kynäote haltuun –verkkokurssilla edetään kohti toimivampaa kynäotetta vaihe vaiheelta, niin teorian kuin käytännönkin voimalla.

Kurssilta saat myös käytännön arkea helpottavan materiaalipaketin, joka sisältää esittelyn kynätyöskentelyyn liittyvistä apuvälineistä, sekä esimerkkivideon erilaisista keinoista toimivan kynäotteen tukemiseksi.

38,90€

Joustavaa arkea – Zones of Regulation ® – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

Joustavaa arkea – Zones of regulation -verkkokurssilla esittelemme systemaattisen, askeleittain etenevän ohjelman itsesäätelytaitojen tukemiseksi. Tavoitteena on oppia liikkumaan kohti joustavaa, tilannekohtaista itsesäätelyä ja rakentaa yhdessä lapsen kanssa omaa työkalupakkia arjessa käytettäväksi.

Kurssi koostuu 6 oppitunnista ja on suunnattu varhaiskasvatuksen ja opetuksen parissa työskenteleville henkilöille sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville terapeuteille, ohjaajille, avustajille ja hoitohenkilökunnalle.

139,90€

Tammiston etäterapiapakki

Kasvokkain toteutuvan kuntoutuksen rinnalla etätoimintaterapia mahdollistaa entistä monipuolisempia tapoja toteuttaa terapiaa. Tammiston etäterapiapakin yleisistä osiosta saat perustietoa liittyen etäterapian toteutukseen ja vanhempien ohjaukseen. Asiakasryhmäkohtaisista syventävissä osioissa pureudutaan etätoimintaterapian toteuttamiseen erilaisissa asiakastilanteissa.

Kurssi koostuu 7 oppitunnista ja kurssilta saatavan materiaalipaketin sisältö toimii loistavasti osana arjen työtä niin etä- kuin läsnäterapiassakin.

Käytännönläheisesti, terapeutilta terapeutille!

78,90€

Tunteita ja tarpeita – Tukea tunnetyöskentelyyn päivähoidon ja alkuopetuksen arjessa

Tunteita ja tarpeita – Tukea tunnetyöskentelyyn päivähoidon ja alkuopetuksen arjessa -verkkokurssilla paneudutaan lapsen tunnetyöskentelyn tukemiseen päivähoidon ja alkuopetuksen arjessa.

Kurssi koostuu viidestä eri oppitunnista. Kurssiin sisältyy lisämateriaalia, jota voit suoraan hyödyntää omassa työssäsi.

89,90€

Kynätaidot haltuun – Varhaiskasvatus

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen työntekijöille sekä alan opiskelijoille, jotka kaipaavat perustietoa kynätyöskentelytaitojen ja kirjoittamisen taustalla olevista sensomotorisista valmiuksista ja niiden vahvistamisesta.

Kurssi koostuu neljästätoista eri oppitunnista ja kurssin suorittamiseen menee aikaa noin 4 tuntia.

38,90€

Joustavaa arkea – Zones of Regulation ® – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

Joustavaa arkea – Zones of regulation -verkkokurssilla esittelemme systemaattisen, askeleittain etenevän ohjelman itsesäätelytaitojen tukemiseksi. Tavoitteena on oppia liikkumaan kohti joustavaa, tilannekohtaista itsesäätelyä ja rakentaa yhdessä lapsen kanssa omaa työkalupakkia arjessa käytettäväksi.

Kurssi koostuu 6 oppitunnista ja on suunnattu varhaiskasvatuksen ja opetuksen parissa työskenteleville henkilöille sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville terapeuteille, ohjaajille, avustajille ja hoitohenkilökunnalle.

68,90€

Tutkimusmatkalla tunteisiin – Kuinka tuen vanhempana lapsen tunnesäätelyä?

Tältä käytännönläheiseltä kurssilta saat tietoa tunne-elämän kehittymisestä, tunnetaidoista ja siitä, miten omalla toiminnalla voit tukea lapsen tunnesäätelyä. Lisäksi saat kurssila konkreettisia vinkkejä arjen tunnesäätelyyn. Kurssiin sisältyy lisämateriaalia, jota voit suoraan hyödyntää arjessa lapsesi kanssa.

Kurssi koostuu viidestä eri oppitunneista ja sen suoritusaika on neljä kuukautta sen ostopäivästä.

58,90€

Kynätaidot haltuun kotona

Kurssi on suunnattu lasten vanhemmille ja lähihenkilöille, jotka haluavat saada perustietoa kynätyöskentelytaidoista ja niiden vahvistamisesta kotona. Kurssilla opit, mitä tehdä kun lapsi ei ole kiinnostunut kynätehtävistä, kun lapsen kätisyys ei ole vielä vakiintunut ja/tai kun kynänkäyttö on lapselle vielä haastavaa. Kurssi koostuu seitsemästä eri oppitunnista ja kurssin suorittamiseen menee aikaa noin 2-3 tuntia.