Kynätaidot haltuun – Varhaiskasvatus

Nykyinen tila
Ei liittynyt
Hinta
89,90€
Aloita tästä

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen työntekijöille ja alan opiskelijoille, jotka kaipaavat perustietoa kynätyöskentelytaitojen ja kirjoittamisen taustalla olevista sensomotorisista valmiuksista ja niiden vahvistamisesta. Kurssi koostuu neljästätoista eri oppitunnista ja kurssin suorittamiseen menee aikaa noin 4 tuntia. 

Verkkokurssilla käydään läpi:

  • Mitä sensomotorisia valmiuksia on kynätyöskentelytaitojen taustalla, ja miten niitä voidaan vahvistaa
  • Miten haasteet eri valmiuksissa voivat näkyä lapsen kynätyöskentelyssä
  • Mitä on hyvä ottaa huomioon tuokioiden suunnittelussa, kun harjoitellaan kynätyöskentelyä
  • Millaisia leikkejä ja toimintoja voi hyödyntää harjoittelussa
  • Miten motivoida lasta kynähommien pariin

Saat käyttöösi kurssin diat ja kurssin yhteyteen kootut materiaalivinkit, joita voit hyödyntää omassa työssäsi myös jatkossa. 

Kurssin suoritusaika on 2 kk kurssin ostopäivästä.