Kynätaidot haltuun

Nykyinen tila
Ei liittynyt
Hinta
124,00 €
Aloita tästä

Tervetuloa Kynätaidot haltuun-verkkokurssille! 

Kurssi on suunnattu toimintaterapeuteille, joiden asiakkailla on lieviä sensomotorisen kehityksen haasteita, kuten kehityksellinen koordinaatiohäiriö tai dysgrafia. Kurssi sopii myös toimintaterapeuteille tai toimintaterapiaopiskelijoille, jotka kaipaavat perustietoa kynätyöskentelytaitojen ja kirjoittamisen taustalla olevista sensomotorisista valmiuksista ja niiden kuntouttamisesta. Kurssi koostuu kolmestatoista eri oppitunnista ja kurssin suorittamiseen menee aikaa noin 4 tuntia. 

 Verkkokurssilla käydään läpi: 

  • Mitä sensomotorisia valmiuksia on kynätyöskentelytaitojen taustalla, ja miten niitä voidaan arvioida ja kuntouttaa 
  • Miten haasteet eri valmiuksissa voivat näkyä lapsen kynätyöskentelyssä 
  • Millaisia ovat hyvät terapian tavoitteet ja esimerkkejä GAS-tavoitteista liittyen kynätyöskentelyyn  
  • Miten koostan terapiakerran kynätyöskentelytaitojen harjoittelemiseksi ja millaisia leikkejä ja toimintoja kerroilla voi hyödyntää 

Saat käyttöösi kurssin diat ja kurssin yhteyteen kootut materiaalivinkit, joita voit hyödyntää omassa työssäsi myös jatkossa. 

Kurssin suoritusaika on 2 kuukautta sen ostopäivästä.