Kynätaidot haltuun

Nykyinen tila
Ei liittynyt
Hinta
124,00€
Aloita tästä

Tervetuloa Kynätaidot haltuun-verkkokurssille! 

Kynätaidot haltuun -verkkokurssin etusivun kuva lapsen kynäotteesta

Kynätaidot haltuun –kurssilta saat kattavan tieto- ja materiaalipaketin kynätyöskentelyn harjoittamisesta toimintaterapiassa. Kurssi on suunnattu toimintaterapeuteille, joiden asiakkailla on lieviä sensomotorisen kehityksen haasteita, kuten kehityksellinen koordinaatiohäiriö tai dysgrafia.Selkeä ja askeleittain etenevä kurssi sopii myös niille toimintaterapeuteille tai toimintaterapiaopiskelijoille, jotka kaipaavat perustietoa kynätyöskentelytaitojen ja kirjoittamisen taustalla olevista sensomotorisista valmiuksista ja niiden kuntouttamisesta.

 Verkkokurssin käytyäsi tiedät: 

 • Mitä sensomotorisia valmiuksia on kynätyöskentelytaitojen taustalla, ja miten niitä voidaan arvioida
 • Miten haasteet eri valmiuksissa voivat näkyä lapsen kynätyöskentelyssä
 • Miten kynätyöskentelytaitoja voidaan kuntouttaa valmius- ja taitotason harjoittelun avulla
 • Millaisia ovat hyvät terapian tavoitteet ja esimerkkejä GAS-tavoitteista liittyen kynätyöskentelyyn  
 • Miten koostat terapiakerran kynätyöskentelytaitojen harjoittelemiseksi ja millaisia leikkejä ja toimintoja kerroilla voi hyödyntää

Saat käyttöösi kurssin diat ja kurssin yhteyteen kootut materiaalivinkit, joita voit hyödyntää omassa työssäsi myös jatkossa.

Materiaalipaketti sisältää:
 • GAS -tavoitepaketti. Runsas paketti esimerkkejä kynätaitojen alueelta.
 • Ideapaketti kynätaitovalmiuksia tukevista leikeistä mm. asennonhallintaan, keskilinjan ylitykseen, esinekäsittelyyn, motoriseen ohjailuun, voimansäätelyyn… ja paljon muuhun! Yhteensä kahdeksan ideapakettia!
 • Istuma-asennon tarkistuslista (käytettäväksi niin terapian kuin koulun ja kodinkin ohjaamisen tukena)
 • Video Istuma-asennon ohjaamisesta (video, sisältää myös muutamia vinkkejä apuvälineistä)
 • Ideapaketti kynänkäyttöharjoituksista
 • Hauska käsijumppavideo, jonka voit tehdä ennen kynähommia lapsen tai lapsiryhmän kanssa valmistelevana harjoituksena.

Kurssin pituus ja suoritusaika: Kurssi koostuu kolmestatoista eri oppitunnista ja sen suorittamiseen menee aikaa noin 4 tuntia. Suoritusaika kurssille on 3 kuukautta sen ostopäivästä. 

Kouluttajat:
Hennariikka Heinijoki: toimintaterapeutti, terveystieteiden maisteri
Jenni Hämäläinen: toimintaterapeutti
Iiris peltonen: toimintaterapeutti, SI-terapeutti