Kynätaidot haltuun

Nykyinen tila
Ei liittynyt
Hinta
124,00€
Aloita tästä

Tervetuloa Kynätaidot haltuun-verkkokurssille! 

Kynätaidot haltuun -verkkokurssin etusivun kuva lapsen kynäotteesta

Kynätaidot haltuun -kurssi on suunnattu toimintaterapeuteille, joiden asiakkailla on lieviä sensomotorisen kehityksen haasteita, kuten kehityksellinen koordinaatiohäiriö tai dysgrafia. Kurssi sopii myös niille toimintaterapeuteille tai toimintaterapiaopiskelijoille, jotka kaipaavat perustietoa kynätyöskentelytaitojen ja kirjoittamisen taustalla olevista sensomotorisista valmiuksista ja niiden kuntouttamisesta.

 Verkkokurssilla käydään läpi: 

  • Mitä sensomotorisia valmiuksia on kynätyöskentelytaitojen taustalla, ja miten niitä voidaan arvioida ja kuntouttaa 
  • Miten haasteet eri valmiuksissa voivat näkyä lapsen kynätyöskentelyssä
  • Millaisia ovat hyvät terapian tavoitteet ja esimerkkejä GAS-tavoitteista liittyen kynätyöskentelyyn  
  • Miten koostan terapiakerran kynätyöskentelytaitojen harjoittelemiseksi ja millaisia leikkejä ja toimintoja kerroilla voi hyödyntää 

Saat käyttöösi kurssin diat ja kurssin yhteyteen kootut materiaalivinkit, joita voit hyödyntää omassa työssäsi myös jatkossa. 

Kurssi koostuu kolmestatoista eri oppitunnista ja sen suorittamiseen menee aikaa noin 4 tuntia. Suoritusaika kurssille on 2 kuukautta sen ostopäivästä.