Kynäote haltuun

Nykyinen tila
Ei liittynyt
Hinta
58,90€
Aloita tästä

Tervetuloa Kynäote haltuun-verkkokurssille!

Kynäote haltuun -verkkokurssi

Toimivan kynäotteen ja sujuvan kynänkäytön merkitystä ei voi alleviivata liikaa – ne helpottavat koulutyöskentelyä valtavasti ja näin energiaa jää myös tärkeimmälle, eli oppimiselle!

Lapset, joilla on haasteita tarkassa käsien käytössä kuormittuvat kynähommista – kaikki energia kun kohdistuu kynän käyttöön. Tämä saattaa osaltaan estää oppimista ja vaikuttaa negatiivisesti koulumenestykseen.⁠ Mikä avuksi? Kynäote haltuun –verkkokurssilla edetään kohti toimivampaa kynäotetta vaihe vaiheelta, niin teorian kuin käytännönkin voimalla.⁠

Verkkokurssilla käydään läpi: 

  • Miten kynäote kehittyy eri ikävaiheissa? 
  • Millaisia erilaisia kynäotteita on olemassa ja miten niitä voidaan luokitella? 
  • Millaisia ovat nykytiedon mukaiset kypsät kynäotteet? 
  • Miten toimivan kynäotteen kehittymistä ja omaksumista voidaan tukea? 

Ostaessasi kurssin saat myös käytännön arkea helpottavan materiaalipaketin, joka sisältää esittelyn kynätyöskentelyyn liittyvistä apuvälineistä, sekä esimerkkivideon erilaisista keinoista toimivan kynäotteen tukemiseksi. Lisäksi saat käyttöösi kurssin diat sekä kootut materiaalivinkit, joita voit hyödyntää omassa työssäsi myös jatkossa. 

Suoritusaika: Kurssi koostuu kuudesta eri oppitunnista ja sen suorittamiseen menee aikaa noin kolme tuntia. Suoritusaika kurssille on kaksi kuukautta sen ostopäivästä.

Verkkokurssin kohderyhmä: Kynäote haltuun -kurssi on suunnattu lasten kanssa työskenteleville terapeuteille sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Kouluttajat:
Hennariikka Heinijoki: Toimintaterapeutti ja terveystieteiden maisteri
Jenni Hämäläinen: Toimintaterapeutti