Kynäote haltuun

Nykyinen tila
Ei liittynyt
Hinta
58,90€
Aloita tästä

Tervetuloa Kynäote haltuun-verkkokurssille!

Kynäote haltuun -verkkokurssi

Toimiva kynäote ja sujuva kynänkäyttö helpottavat koulutyöskentelyä ja näin energiaa jää myös oppimiselle!⁠

Lapset, joilla on haasteita tarkassa käsien käytössä kuormittuvat kynähommista – kaikki energia kohdistuu kynän käyttöön, joka saattaa osaltaan estää oppimista ja vaikuttaa negatiivisesti koulumenestykseen. Onkin todella tärkeää huomioida tämä haaste ja lähteä aktiivisesti tukemaan kynätaitojen kehittymistä ja/tai kompensoimista kuormituksen vähentämiseksi.⁠

Verkkokurssilla käydään läpi: 

  • Miten kynäote kehittyy eri ikävaiheissa? 
  • Millaisia erilaisia kynäotteita on olemassa ja miten niitä voidaan luokitella? 
  • Millaisia ovat nykytiedon mukaiset kypsät kynäotteet? 
  • Miten toimivan kynäotteen kehittymistä ja omaksumista voidaan tukea? 

Lisäksi kurssi sisältää esittelyn erilaisista kynätyöskentelyyn liittyvistä apuvälineistä sekä esimerkkivideon toimivan kynäotteen tukemisesta eri keinojen avulla. Saat käyttöösi kurssin diat ja kurssin yhteyteen kootut materiaalivinkit, joita voit hyödyntää omassa työssäsi myös jatkossa. 

Kurssi koostuu kuudesta eri oppitunnista ja sen suorittamiseen menee aikaa noin kolme tuntia. Suoritusaika kurssille on kaksi kuukautta sen ostopäivästä.

Kynäote haltuun -kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen ja opetuksen parissa työskenteleville henkilöille sekä lasten kanssa työskenteleville terapeuteille.