Kynätaidot haltuun

Kynätaidot haltuun Kohderyhmä: lasten kanssa työskentelevät kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattihenkilöt esimerkiksi toimintaterapeutit ja varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen henkilöstö. Koulutuksessa saat monipuolista ja […]

Kouluikäisten lasten toimintaterapia

Kouluikäisten lasten toimintaterapia Koulutuksessa perehdytään kouluikäisten toimintaterapian erityispiirteisiin ja tutkimustietoon alueelta. Koulutus koostuu luennoista, käytännön harjoituksista ja case-esimerkeistä. Koulutuksen tavoitteena […]

GAS-tavoitteet kuntoon

GAS-tavoitteet kuntoon -työpaja Tiedät kyllä teoriassa, miten GAS:it tulisi muodostaa? Olet jo käynyt jokusen GAS-koulutuksen, mutta vieläkin joku tökkii? Tässä […]

Leikki-koulutus

Leikin kehitys ja leikin tukeminen arjessa Leikki on lapsuusiän tärkeimpiä toimintoja ja tärkein menetelmä lasten toimintaterapiassa. Syvällinen ymmärrys leikistä auttaa […]