Kouluikäisten lasten toimintaterapia

Koulutuksessa perehdytään kouluikäisten toimintaterapian erityispiirteisiin ja tutkimustietoon alueelta. Koulutus koostuu luennoista, käytännön harjoituksista ja case-esimerkeistä.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota tietoa esikoulu- ja kouluikäisten lasten arvioinnista ja interventiomuodoista, omien työtapojen jäsentäminen, tarkastelu ja yhdessä jakaminen.

Koulutuksessa vastataan mm. kysymyksiin:

  • Miten ja millaisia menetelmiä käyttäen toimintaterapiaa voi toteuttaa top-downmallin mukaisesti esikoulussa ja koulussa?
  • Millaisia erityispiirteitä liittyy esikoulussa ja koulussa tarjottavaan toimintaterapiaan?
  • Millaista tietotaitoa toimintaterapeutilta vaaditaan esikoulu- ja kouluympäristössä toimimiseen?
  • Miten arvioida esikoululaisen ja koululaisen toimintaa luonnollisessa ympäristössä?
  • Mitkä seikat on huomioitava toimittaessa yhteistyössä opettajien ja avustajien kanssa?
  • Millaisia toimintaehdotuksia ja –vinkkejä on esitelty kirjallisuudessa koulumaailmaan liittyen? Millaisia vinkkejä ja kokemuksia osallistujilla on (workshop-työskentely)?

Kysy lisätietoja koulutuksesta

Laita sähköpostia osoitteeseen akatemia@toiminta.net ja kerro meille tarjouspyynnössäsi seuraavat asiat:

  • Mitä tarjouspyyntö koskee (esim. tarjouspyyntä Zones of regulation -koulutuksesta)
  • Arvio osallistujamäärästä
  • Toteutus (etä, läsnä vai hybridi)

Oletko kiinnostunut terapeuteille suunnatuista koulutuksistamme?

Järjestämme paljon valmiita koulutuksia terapeuteille. Katso koulutustarjontamme ja valmiit koulutuksemme.

Näistä aiheista olemme järjestäneet koulutuksia Terapeuteille

Järjestämme myös paljon räätälöityjä koulutuksia. Jos haluat lisätietoa eri aihealueen koulutuksista, tai et löydä haluamaasi koulutusta, ota yhteyttä.